SVAMP OG INSEKT

Byggetest, efterser boligen/bygningen for trænedbrydende svampe, og insektangreb.

Svampetest: 2250 kr. alt inkl: konstruktionen bliver testet for angreb af svamp og insekter.

Angreb af svamp og insekter i bygninger kan true både bygningen og dens brugere.

Med svamp forstås trænedbrydende svampe, som kan angribe alle former for trækonstruktioner, som f.eks. tagkonstruktion, gulvkonstruktion, bærende bjælker, vinduer, døre, mm. Skimmelsvamp anses ikke for værende trænedbrydende.

Der findes ca. 30 arter af trænedbrydende svampe i Danmark. De svampearter som oftest angriber vores boliger, er Trænedbrydende svampe som, Ægte Hussvamp, Korkhat, Gul & Hvid Tømmersvamp, Barksvamp, Viftesvamp, af disse er Ægte hussvamp absolut den mest ødelæggende. Ægte hussvamp vokser meget hurtigt og kan selv transportere fugt igennem ellers sunde konstruktioner, og dermed bevæge sig over stor afstand, langs stolper, nedløbsrør, igennem murværk mm.

Hver svampeart har sin egen Karakteristika, og der kan være stor forskel på bekæmpelse, reparationsmetode, og omfangsbestemmelse, alt efter om der er tale om fx Ægte hussvamp eller Gul tømmersvamp.