SKIMMELSVAMP OG FUGT

Byggetest, efterser boligen/bygningen for Fugt og skimmelsvampeangreb i samarbejde med Iso-Test.dk

Simpel skimmelsvampetest:  1200 kr. alt inkl: 1 område/rum området bliver testet for Skimmelsvamp ved brug af kontaktaftryk, podning og luftprøve.

Skimmelsvampetest:  1840 kr. alt inkl: Bygningen bliver testet for Skimmelsvamp ved brug af kontaktaftryk, podning og luftprøve.


Fugttest: 1840 alt inkl: Bygningen bliver målt for fugtproblemer i konstruktioner ved brug af fugtmåler og termografering. 


Fugt og Skimmelsvampetest 3000 kr.                         

Skimmelsvamp

Der findes flere forskellige typer skimmelsvampe, både i og uden for vores bolig. De er fælles om, at kunne udnytte fugt og organiske materialer som fødekilde. De vokser bedst i fugtige omgivelser med en relativ luftfugtighed over 70 %. Skimmelsvampe kan vokse på de fleste byggematerialer, hvor de lever af selve materialerne eller af evt. snavs på overfladen.  Skimmelsvamp forekommer på såvel synlige flader som i skjulte konstruktioners, blot der er tilstrækkeligt næring i form af fugt og organisk materiale. Tilstedeværelsen af skimmelsvamp i bygninger, kan give lugt og helbredsproblemer. Helbredsproblemerne varierer fra person til person, og kan være meget invaliderende især hvis man tilhører en særlig følsom gruppe. Symptomerne beskrives ofte som åndedrætsbesvær, hovedpine, eksem, træthed, irriterede øjne og næse, svimmelhed, og andre allergilignende symptomer. Mange mennesker oplever ingen symptomer, selv ved større skimmelsvampeangreb. Skimmelsvamp i bygninger opstår i forbindelse med høje fugtniveauer i boligens/bygningens konstruktioner, eller en høj relativ luftfugtighed på over de 70 %